Registrace

Údaje o subjektu

Adresa sídla

Korenspondenční adresa

Zástupce firmy

Adresa umístění elektroodpadu

Kontaktní osoba pro odvoz elektrozařízení

Vaše registrace bude evidována do týdne. Svoz vysloužilých počítačů a notebooků můžete po zaevidování objednat zde. Objednání svozu je možné pro více než pět kusů kompletních počítačů. S počítači odvezeme i monitory a případně další drobná elektrozařízení. Odvoz bude uskutečněn do deseti dní po objednání. V případě zájmu o stálý odvoz elektroodpadu a baterií z Vaší společnosti je možné po registraci zdarma objednat interiérovou nádobu E-box zde.


Navigace:


Asekol:


Vyhledávání: