Komu pomůžete

POMOC DĚTEM Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

Počítače a notebooky procházejí kontrolou funkčnosti, jsou repasovány a následně předány novým uživatelům – dětem z dětských domovů. Neopravitelná zařízení odevzdává společnost ASEKOL k ekologickému zpracování – recyklaci.

Kolektivní systém ASEKOL spolupracuje s občanským sdružením Život dětem, jehož posláním je pomoc nemocným dětem, ale také s dětskými domovy v rámci celé České republiky. Právě do dětských domovů poputují repasované počítače získané v rámci projektu Věnuj počítač.

Děti z dětského domova v České Lípě potěšily mobily a počítače

Dalších 19 mobilních telefonů a 2 počítače našlo své majitele v dětském domově v České Lípě, a to díky projektům Věnuj mobil a Věnuj počítač.

Děti z dětského domova v České lípě v pondělí 7. října 2013 obdržely z rukou zástupců společnosti ASEKOL 19 plně funkčních mobilních telefonů včetně nabitých SIM karet a 2 počítače. Mobilní telefony byly vybrány od občanů v rámci projektu Věnuj mobil, počítače pak od firem v obdobném programu Věnuj počítač.

„Projekty pomáhají všem zúčastněným stranám. A to jak občanům, kteří rádi darují již nepoužívaný mobil či počítač, tak dětem z dětských domovů, kterým takový dárek pomůže. Zároveň jeho prostřednictvím rozšiřujeme povědomí o nutnostech třídění elektroodpadu,“ vysvětlila Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL. Předávání i tentokrát proběhlo ve spolupráci s občanským sdružením VESPOJENÍ.

„S dětskými domovy spolupracujeme dlouhodobě. Proto jsme rádi, že jsme jim pomohli zapojit se do takto smysluplného projektu,“ říká předsedkyně OS VESPOJENÍ Jana Buriánková.

Připojit k projektu se ostatně může kdokoliv. Stačí si na serveru www.venujmobil.cz objednat obálku a telefon v ní zdarma zaslat zpět. Firmy mohou počítače poskytnout pomocí stránek www.venujpocitac.cz.

Dětský domov v Hranicích získal počítače a mobily

Dětský domov v Hranicích obdržel pět plně funkčních počítačů, deset mobilních telefonů a odpovídající počet SIM karet se stokorunovým kreditem. „Rádi jsme nabídky využili a velmi si jí vážíme. Díky získané technice můžeme dětem rozšířit studijní možnosti a obohatit jejich volnočasové aktivity. Zdánlivě běžné věci, jako mobilní telefon či počítač, udělají dětem obrovskou radost. My sami bychom jim je v takovém množství těžko mohli pořídit,“ uvedla zástupkyně ředitelky Dětského domova v Hranicích Věra Rušarová. Počítače pro děti z domovů pocházejí z dlouhodobého projektu Věnuj počítač a telefony z projektu Věnuj mobil, které organizuje společnost ASEKOL. Ty mají za cíl nejen podpořit sběr a opětovné využití počítačů, notebooků a mobilních telefonů, ale i elektrozařízení celkově. Projekty Věnuj počítač a Věnuj mobil navíc fungují i jako osvěta a vedou k lepšímu pochopení třídění elektroodpadu. SIM karty a základní kredit věnovala společnost T-Mobile.

Průzkum společnosti ASEKOL ukázal, že 60 % firem nakupuje počítače jednou za dva až pět let, přičemž faktická životnost počítačů dosahuje i deseti let. Vzniká tak spousta elektroodpadu, který často zůstává ve firmách nevyužitý. ASEKOL od přihlášených firem sváží vyřazené počítače a navíc jim poskytl tzv. E-box, do nějž mohou zaměstnanci vhazovat ostatní drobný elektroodpad. Proto se společnost rozhodla v červenci tohoto roku spustit projekt v Olomouckém kraji a ten nyní přinesl první plody. „Projektem Věnuj počítač získáváme elektrozařízení k odborné recyklaci, provádíme osvětu, rozšiřujeme povědomí o nutnostech třídění elektroodpadu a ještě navíc můžeme funkčními přístroji udělat radost dětem a přispět k jejich rozvoji,“ vysvětlil regionální zástupce společnosti pro Olomoucký kraj Zdeněk Kovářík. Do projektu se už podle jeho slov letos v Olomouckém kraji zapojilo několik firem a institucí včetně samotného hejtmanství, které dlouhodobě a systematicky třídění odpadů v regionu podporuje.

Mobilní telefony patří mezi nejrychleji se rozšiřující předměty běžné spotřeby. Přestože se životnost mobilních telefonů pohybuje v řádu několika let, průzkumy ukazují, že je lidé používají v průměru jen 12 – 18 měsíců. K recyklaci se dostane pouze 1 % z nich. Projekt Věnuj mobil je určen všem, kteří se chtějí užitečně zbavit svého starého mobilního telefonu. Stačí si na stránkách projektu objednat odpovědní obálku a zdarma svůj mobil poslat společnosti ASEKOL.

Děti z dětského domova v Chomutově dostaly plně funkční počítače a telefony od společnosti ASEKOL, a to v rámci projektů Věnuj počítač a Věnuj mobil. Počítače, které byly ve čtvrtek předány, dětem poslouží ke studijním účelům, ale i ve volném čase.

Zástupci dětského domova v Chomutově obdrželi deset plně funkčních počítačů, třicet mobilních telefonů a SIM karty SIM karty od společnosti T-Mobile nabité na stokorunový kredit pro své děti. „Jsme rádi za tyto projekty, protože s jejich pomocí rozšíříme dětem studijní i volnočasové možnosti. Něco v dnešní době tak běžného, jako je počítač nebo telefon, udělá dětem obrovskou radost, přitom my sami bychom si je v takovém množství těžko mohli dovolit,“ uvedla ředitelka dětského domova v Chomutově Jitka Pojmanová. Počítače pro děti z domovů pocházejí z dlouhodobého projektu Věnuj počítač a telefony z projektu Věnuj mobil, které organizuje společnost ASEKOL. Ty mají za cíl nejen podpořit sběr a opětovné využití počítačů, notebooků a mobilních telefonů, ale i elektrozařízení celkově. Projekty Věnuj počítač a Věnuj mobil navíc fungují i jako osvěta a vedou k lepšímu porozumění možnostem třídění elektroodpadu.

Počítače do Počernic

Děti z dětského domova v Dolních Počernicích dostaly plně funkční počítače od společnosti ASEKOL, a to v rámci projektu Věnuj počítačjí. Počítače dětem poslouží ke studijním účelům, ale i ve volném čase.

Zástupci dětského domova v Dolních Počernicích v úterý 11. Září obdrželi tři plně funkční počítače pro své děti. „Velmi oceňujeme, že existují takovéto projekty, které dovedou skutečně pomoci. V současné době se žáci ZŠ a SŠ bez počítače neobejdou. Proto jsme rádi za tento dar,“ uvedl ředitel dětského domova v Dolních Počernicích Martin Lněnička.

Cílem projektu Věnuj počítač je podpořit sběr a opětovné využití počítačů a notebooků, ale elektrozařízení celkově. Věnuj počítač navíc funguje i jako osvěta pro jednotlivé zaměstnance a vede k lepšímu porozumění možnostem třídění elektroodpadu.

Počítače z Prahy 4

Děti z Dětského domova se školou v Králíkách dostaly 14.11.2011 pět plně funkčních počítačů. Předané počítače byly vybrány v rámci Prahy 4 a jedná se vůbec o první funkční a repasované přístroje, které se dostaly k dětem z dětského domova. Dětem počítače poslouží ke studijním účelům, ale i ve volném čase.

„Jsem hrdý na to, že počítače, které jsme zde mohli předat, pocházejí z naší městské části. Věřím, že dětem přinesou mnoho užitečného a budou jim dlouze a dobře sloužit,“ řekl Ing. Jiří Bodenlos, zástupce starosty městské části Prahy 4, který byl na předání počítačů také přítomen. Že se počítače dětem budou skutečně hodit, potvrdil i Aleš Dvořák, vychovatel z Dětského domova se školou v Králíkách: „S počítačem dnes běžně pracuje úplně každý, proto je skvělé, že tuto možnost nyní mají i naše děti.“

 

ASEKOL věnoval počítače organizaci Helppes

V rámci akce Zahoď mobil – mistrovství republiky v hodu mobilním telefonem – předali zástupci společnosti ASEKOL dva počítače organizaci Helppes. Notebooky si osobně převzala Diana Kobzanová, patronka projektu. Posláním občanského sdružení Helppes je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů. Kromě počítačů obdrží Helppes od ASEKOLu ještě 20 telefonů z projektu Věnuj mobil (www.venujmobil.cz).

ASEKOL ve spolupráci s nadačním fondem Albert věnoval dalších třicet jedna počítačů do devíti dětských domovů

Před Vánoci roku 2012 byly předány další repasované počítače do dětských domovů po celé České republice.  Dětský domov v Dobřichovicích obdržel tři kompletní počítače, stejně jako v Jablonném v Podještědí a v Mašťově. Dětskému domovu v Solenici, v Kroměříži a v Bystřici pod Hostýnem byly věnovány čtyři počítače a do Vizovic putovalo pět počítačů, stejně jako do Hranic, kde společně počítači bylo předáno deset mobilních telefonů (s deseti SIM kartami T-mobil se stokorunovým kreditem) z projektu Věnuj mobil ( www.venujmobil.cz ). Věříme, že tento předčasný vánoční dárek pomohl dětem zpříjemnit vánoční svátky.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Třídění a recyklace počítačů a dalších druhů elektrozařízení jsou předpokladem pro uchování zdravého životního prostředí. Elektrické přístroje totiž často obsahují látky, které mohou kontaminovat půdu, spodní i povrchovou vodu či ovzduší.

Občanské sdružení Život dětem


Navigace:


Asekol:


Vyhledávání: